Програма «Горизонт 2020» представляє собою рамкову програму ЄС з наукових досліджень та інновацій, а також найбільшу з подібних  програм в світі.
Її тривалість становить сім років (2014-2020), а загальний обсяг фінансування - близько 80 млрд. Євро. Програма фінансується з бюджету ЄС і є фінансовим інструментом.
реалізації ініціативи «Інноваційний союз», однією  з основних ініціатив загальноєвропейської стратегії розвитку «Європа 2020».
«Горизонт 2020» об'єднує фінансування досліджень та інновацій, пропонує єдиний набір спрощених правил і радикально мінімізує бюрократичні процедури, щоб максимально полегшити участь в ній, в особливості університетів, науково-дослідних організацій, малих і середніх підприємств як з європейських, так і неєвропейських країн.

Мета програми «Горизонт 2020» - створення науково-технологічної основи для прискореного та сталого економічного розвитку об'єднаної Європи, зростання її конкурентоспроможності у світі, підвищення зайнятості, перетворення ЄС в одне з найбільш розвинених в науково-технологічному відношенні держав, завершення формування єдиного європейського наукового простору.

 Структура программы «Горизонт 2020» Для забезпечення максимальної результативності програми «Горизонт 2020» її фінансування зосереджено на трьох основних розділах: передова наука, лідерство у промисловості та суспільні виклики. 

Розділ «Передова наука» включає в себе чотири схеми фінансування:програма імені Марії Склодовської-Кюрі; Європейська дослідницька рада; Новітні та майбутні технології; Дослідницька інфраструктура.

 Розділ «Лідерство у промисловості» Цільова підтримка досліджень, розробок і демонстраційної діяльності, а також стандартизації та сертифікації компаніям в малому та середньому бізнесі, та іншим видам організацій, що займаються дослідженнями та інноваціями, в отриманні спрощеного доступу до позик, гарантій, зустрічних гарантій, а також гібридного, проміжного та пайового фінансування(за допомогою фінансових інструментів) у сфері інформаційних і комунікаційних технологій, нанотехнологій, удосконалених матеріалів, біотехнологій, передових технологій виробництва та переробки, космосу.

Розділ «Суспільні виклики» включає в себе сім схем фінансування:програма Охорона здоров'я, Демографічні зміни ідобробут; Продовольча безпека; Ресурсозберігаюче сільське і лісове господарство; Дослідження морських, прибережних і внутрішніх вод, біоекономіка; Безпечна, чиста і ефективна енергетика; Інтелектуальний,«зелений» та інтегрований транспорт; Зміна клімату, довкілля, ресурсоефективність і корисні копалини; Європа в мінливому світі: інклюзивне, інноваційне, мисляче суспільство; Безпечне суспільство: захист свободи і безпеки Європи та її громадян.

Додаткові Розділи:Наука для суспільства та за його участю; Європейський інститут інновацій та технологій; Суспільні та гуманітарні науки; Ядерні дослідження Євратому; Наука для політики - роль Об’єднаного дослідницького центру.